Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลimage

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 20.05 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ท้องสนามหลวง