Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเดินทางเยือนศาลฎีกาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองคาร์ลสรู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีimage

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายวิวัฒน์ วงษกิติรักษ์ เลขาธิการประธานศาลฏีกา และนายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เดินทางเยือนศาลฎีกาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Court of Justice) ณ เมืองคาร์ลสรู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยมีนางเบ็ตตินา แลมเพิร์ก ประธานศาลแห่งสหพันธรัฐ และผู้พิพากษาศาลฎีกา ให้การต้อนรับ

ในการเยือนดังกล่าวประธานศาลฎีกาและประธานศาลแห่งสหพันธรัฐ ได้หารือข้อราชการร่วมกับเกี่ยวกับภารกิจของศาลสูงของทั้งสองประเทศ ความท้าทายในการบริหารงานของศาลสูง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม