Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเดินทางเยือนศาลสูงแห่งภูมิภาคประจำนครมิวนิก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีimage

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายวิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายเกรียงไกร จรรยามั่น เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  และคณะ เดินทางเยือนศาลสูงแห่งภูมิภาคประจำนครมิวนิก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี ดร.ฮันส์-โยอาคิม เฮสเลอร์ ประธานศาลสูงแห่งภูมิภาคประจำนครมิวนิก และผู้พิพากษาศาลสูง ให้การต้อนรับ

ในการเยือนดังกล่าวประธานศาลฎีกาและประธานศาลสูงแห่งภูมิภาคประจำนครมิวนิก ได้หารือข้อราชการร่วมกับเกี่ยวกับภารกิจของศาลสูงของทั้งสองประเทศ ความท้าทายในการบริหารงานของศาลสูง นอกจากนั้น ประธานศาลฎีกาและประธานศาลสูงแห่งภูมิภาคยังหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางการศาล เช่น โครงการแลกเปลี่ยนผู้พิพากษาและข้าราชการเจ้าหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมของทั้งสองประเทศ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญทางกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคลากรศาลยุติธรรมต่อไป