Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพระประแดงimage

วันนี้ (27 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 นาฬิกา นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพระประแดง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงในวันที่ 1 เมษายน 2567 โดยมีนายสุชาย จอกแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างๆ เช่น สำนักงานอัยการสูงสุด สถานีตำรวจภูธรในเขตจังหวัดสมุทรปราการ กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี และสภาทนายความเข้าร่วมด้วย

ในการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนั้น เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงกับบุคลากรในศาลยุติธรรม และสอบถามผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ถึงข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ศาลจังหวัดพระประแดงมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรมและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


image รูปภาพ
image
image
image
image