Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะให้การต้อนรับ Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการimage

วันนี้ (26 มีนาคม 2567) เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 26 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr. Renaud Meyer  ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNDP และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกับคณะผู้แทนฯ ได้หารือข้อราชการร่วมกันเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยคำนึงประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประธานศาลฎีกาในปีงบประมาณนี้ นอกจากนั้นยังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) เพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและพัฒนากฎหมายดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง


image รูปภาพ
image
image
image
image