Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามผลกระทบและให้ความช่วยเหลือบุคลากรศาลยุติธรรมเนื่องจากเหตุอุทกภัยimage

วันนี้ (19 ก.พ. 67) เวลา 14.40 น. นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดนราธิวาส และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลกระทบ ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจบุคลากรศาลยุติธรรมจากเหตุอุทกภัยฉับพลันในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายปิยะวุฒิ เครือจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส และนายประจวบ ทองแสวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีนางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว และนายจิรพนธ์ วีระชาญชัย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมด้วย

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวในการประชุมของทั้งสองศาลว่า สำนักงานศาลยุติธรรมตระหนักถึงความเดือนร้อนของบุคลากรศาลยุติธรรมที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสียหายหลังจากเกิดเหตุทันที ทั้งได้เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทำหน้าที่กำหนดแนวทางบริหารจัดการเงินบริจาค เพื่อให้บุคลากรที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ประสบภัย โดยก่อนเดินทางกลับได้ตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆ เพื่อพูดคุยและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน ปัญหาเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ต่างๆ จากบุคลากรของทั้งสองศาล พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานด้วย

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะมีกำหนดการที่จะไปตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดปัตตานีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

 

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image