Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลแพ่งธนบุรีimage

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลแพ่งธนบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา การเปิดทำการศาลนอกเวลาเพื่อประชาชน สำหรับการพิจารณาคดีแพ่งและคดีที่คู่ความประสงค์ไกล่เกลี่ยนอกเวลาราชการ  โดยมีนายชาติชาย กิติสารศักดิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึง การตรวจเยี่ยมศาลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายหลักที่ได้มอบให้ คือ “ที่พึ่ง” ในการเป็นที่พึ่งแรกของประชาชน โดยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเป็นแนวทางหนึ่ง และหากทำสำเร็จก็จะทำให้คดีความที่มาศาลมีจำนวนลดลงตามไปด้วย ทำให้ศาลมีเวลาทำคดีข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์เป็นการทำงานเชิงรุกที่ทำให้บรรลุผลได้ และกล่าวถึงนโยบาย “ศาลนอกเวลาเพื่อประชาชน” ที่มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้เป็นผู้เลือกเวลาในการมาศาลด้วยตนเองได้  โดยจำนวนคนที่สนใจนั้นขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์เป็นหลัก และขอชื่นชมการประชาสัมพันธ์ของศาลแพ่งธนบุรีที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และกล่าวถึงการให้ความสำคัญกับสุขภาพและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงาน