Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลแพ่งพระโขนงimage

  

     

       วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลแพ่งพระโขนง เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายประธานศาลฎีกา การเปิดทำการศาลนอกเวลาเพื่อประชาชน สำหรับการพิจารณาคดีแพ่ง และคดีที่คู่ความประสงค์ไกล่เกลี่ยนอกเวลาราชการ  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ อัจฉรานุวัฒน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 


     

       ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึง นโยบายไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องว่าเป็นนโยบายที่ใช้ในการบริหารจัดการคดีในศาลชั้นต้น ซึ่งมีจำนวนปริมาณคดีเป็นจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเกินไป ทั้งเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยระหว่างพิจารณาที่ต้องทำควบคู่กันไป และชื่นชมการทำงานของศาลแพ่งพระโขนงที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และกล่าวถึงนโยบาย “ศาลนอกเวลาเพื่อประชาชน” ที่มีเฉพาะศาลแพ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีหลักการให้ประชาชนเข้าถึงศาลได้โดยง่าย ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกเอง คิดเอง มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงบริการของศาล และขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจที่ช่วยกันทำงานตามนโยบายอย่างเต็มที่