ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับรศ.นพ.จิระพงษ์  อังคะรา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันนี้ (31 พ.ค. 65) ที่สำนักงานศาลยุติธรรม รศ.นพ.จิระพงษ์  อังคะรา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ เข้าพบ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อร่วมหารือแนวทางพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ของศาลยุติธรรม ในการจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ (Medical Center)  ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งในการให้บริการทางการแพทย์แก่ข้าราชการตุลาการ และบุคลากรของศาลยุติธรรมต่อไป


image รูปภาพ
image
image