ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันนี้ (13 ตุลาคม 2564) เวลา 8.30 น. นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา
เป็นประธานในพีธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
โดยมีคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา
ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้วางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งนัอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที โดยได้ดำเนินการ
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image