Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดยะลาimage

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดยะลา

วันนี้ (24 ม.ค. 67) เวลา 10.00 น. นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดยะลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจากเหตุอุทกภัยฉับพลันในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายกิตติสัณห์ ภัทรากรทวีวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา และนายประเสริฐ ช่อดอก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีนางดวงนภา อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมด้วย

ในการประชุมร่วมกันของทั้งสองศาล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวว่า หลังจากทราบข่าวเหตุอุทกภัยฉับพลันในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับแจ้งว่ามีบุคลากรศาลยุติธรรมจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ ได้สั่งการให้สำนักงานศาลยุติธรรมรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นทันที ทั้งให้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอให้ความช่วยเหลือ และมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณามาตรการที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเสียหายต่อไป

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือและสร้างขวัญและกำลังใจรายละ 5,000 บาท

นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้เน้นถึงโครงการศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญตามนโยบายประธานศาลฎีกา คือ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคู่ความให้สามารถระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องเดินทางมาศาลและไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล และเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ อย่างไรก็ดี การไกล่เกลี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของคู่ความทุกฝ่ายเป็นสำคัญ หากสามารถไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันได้ภายใต้ความพึงพอใจของทุกฝ่ายย่อมทำให้การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมยังกล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนอย่างเต็มที่ทุกช่องทาง

ก่อนเดินทางกลับ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจเยี่ยมส่วนงานต่างๆ โดยพูดคุยและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานจากบุคลากรของทั้งสองศาลพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image