ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2565

วันนี้ (8 มิ.ย. 65) เวลา 8.30 น. ที่โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โดยมีนายประยุทธ ศิริล้น รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรจากศาลอุทธรณ์ภาค 5 ภาค 6 ศาลแรงงานภาค 5 ภาค 6 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ภาค 6 และศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 5 และภาค 6 รวม 57 คน 

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อันเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่ง ของศาลยุติธรรม และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image