ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

วันนี้ (3 พ.ค. 65) เวลา 8.00 น. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบุคลากรของศาลยุติธรรมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่งตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 
https://coj.go.th/th/eform/category/form/id/8/iid/1257


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image