ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (20 เม.ย. 65) เวลา 9.00 น. ที่ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในโอกาสที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อหารือข้อราชการที่มีร่วมกันระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสำนักงานศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image
image