ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมหารือกับ พล.ต.ท.โสภณรัช สิงหจารุ แพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการทางการแพทย์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจ

วันนี้ (18 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้บริหารศาลยุติธรรม ร่วมหารือกับ พล.ต.ท.โสภณรัช สิงหจารุ แพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการทางการแพทย์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของบุคลากรในศาลยุติธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกา และหารือแนวทางการส่งแพทย์มาให้บริการในศาลยุติธรรม การจัดหาช่องทางในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลให้แก่บุคลากรของศาลยุติธรรมด้วย


image รูปภาพ
image