ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา มอบหมายให้นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยภูมิ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย

วันนี้ (6 ต.ค. 64) นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา มอบหมายให้นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดชัยภูมิ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย โดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้หารือกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานยุติธรรมได้กล่าวว่า ประธานศาลฎีกามีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานศาลยุติธรรมในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น หากหน่วยงานใดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หรือภัยพิบัติ ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อประสานความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image