ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ได้มอบหมายให้นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบรถตู้ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันนี้ (5 ต.ค. 64) นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา ได้มอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมโดยนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบรถตู้ปลดประจำการจำนวน 1 คัน ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถดังกล่าว ณ ทำเนียบองคมนตรี


image รูปภาพ
image
image