ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาเข้าร่วมพิธีเปิดปีแห่งกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2564 (The Opening of the Legal Year 2021)

วันนี้ (11 มกราคม 2564) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลยุติธรรม นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดปีแห่งกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 (The Opening of the Legal Year 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) ตามคำกราบเรียนเชิญของนายซุนดาเรซ เมนอน ประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายในงานมีการกล่าวปาฐกถาโดยอัยการสูงสุด ประธานสภาทนายความ และประธานศาลฎีกาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามลำดับโดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นมาตรการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ของกระบวนการยุติธรรม

อนึ่ง สำหรับปีแห่งกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ หมายถึง ช่วงระยะเวลาในปีปฏิทินที่ผู้พิพากษาจะนั่งพิจารณาคดี โดยมีรากฐานมาจากระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ผู้พิพากษาจะต้องสวดภาวนาที่โบสถ์ก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ในปีปฏิทินนั้น


image รูปภาพ
image
image
image
image