ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกา มอบหนังสือ E-Book เรื่อง“เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปกับศาลยุติธรรม”เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้สิทธิของตนเอง

วันนี้ (8 มกราคม 64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
9 มกราคม นี้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้มอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง “เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปกับศาลยุติธรรม” เป็นของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ จะประกอบไปด้วยข้อมูลสาระน่ารู้ต่าง ๆ อาทิ ศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม,การพิจารณาพิพากษาคดี,ศาลมีกี่ชั้นศาลแต่ละชั้นศาลพิจารณาคดีแบบใด,เส้นทางการเป็นผู้พิพากษา ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ อยากเดินตามรอยผู้พิพากษา สิทธิของเด็ก
และเยาวชนตามกฎหมาย และสิทธิขั้นพื้นที่ฐานของเด็ก เป็นต้น

 

“หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง“เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปกับศาลยุติธรรม”ที่ประธานศาลฎีกามอบเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ภายในหนังสือจะเป็นภาพการ์ตูน สีสันสดใส อ่านง่าย ในเนื้อหาได้อัดแน่นไปด้วยสาระ ความรู้ ให้เด็กทราบถึงสิทธิของตัวเอง สิทธิของพยานที่เป็นเด็ก
ตามกฎหมาย สิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนในชั้นจับกุมและสอบสวน สิทธิของผู้ต้องหาที่เป็นเด็ก สิทธิของจำเลยในคดีอาญาที่เป็นเด็ก ดังนั้นเมื่อเด็กและเยาวชน ได้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ เล่มนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เด็กได้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งฝึกทักษะในการพัฒนาความคิด จนเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น กับเด็กได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะถึงแม้ทุกภาคส่วนของสังคมจะช่วยบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กก็ตาม โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ เรื่อง“เด็กไทยยุคใหม่ก้าวไปกับศาลยุติธรรม สามารถติดตามอ่านได้ที่  https://anyflip.com/fumkt/htic/ ” นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าว

 

          นอกจากนี้ โฆษกศาลยุติธรรม ยังกล่าวอีกว่าศาลฎีกา ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย
และกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา หรือ Open Court โดยเปิดต้อนรับเด็กและเยาวชน ตลอดผู้สนใจ
เข้าเยี่ยมชมอาคารศาลฎีกาที่สวยงาม พร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทยและความรู้
ทางกฎหมายต่าง ๆ อีกมากมาย แต่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
และหลายพื้นที่ได้ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ลดการรวมตัวทำกิจกรรมจึงยังไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้ แต่หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายขอเชิญชวนน้อง ๆเยาวชน ตลอดผู้สนใจเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา ได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักประธานศาลฎีกา หมายเลขโทรศัพท์ 02-223 1482 และ 02 223-1491 ได้ในเวลาราชการ


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ