ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ของขวัญและปฏิทินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญของขวัญและปฏิทินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบให้แก่นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ห้องรับรอง 1 อาคารศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image
image