ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

วันนี้ (6 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 และเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 มีผู้ผ่านการอบรมประกอบด้วยบุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารในกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ นักวิชาการ และสื่อมวลชน จำนวน 140 คน และการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวน

วันนี้ (6 พ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 และเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 

การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 มีผู้ผ่านการอบรมประกอบด้วยบุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารในกระบวนการยุติธรรมทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ นักวิชาการ และสื่อมวลชน จำนวน 140 คน และการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 125 คน  ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image