ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา และผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 7.30 น. นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา และผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง

จากนั้น เวลา 8.30 น. นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง


image รูปภาพ
image
image
image