ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติยศและมอบประกาศเกียรติคุณ ในงานมุทิตาจิตของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (28 ก.ย. 63) ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติยศและมอบประกาศเกียรติคุณ รวมถึงมอบโล่และวุฒิบัตรแก่เยาวชนที่สนับสนุนกิจกรรมของศาล ในงานมุทิตาจิตของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “จริยธรรมและการดำรงตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชน” 

“ห้องเกียรติยศ” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขององค์กรศาลยุติธรรมในเชิงสัญลักษณ์ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image