ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับ คณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 15 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา

วันนี้ (25 กันยายน 2563) ที่ศาลฎีกา นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา 
 นายวิชัย เอื้ออังคณากุล ประธานศาลอุทธรณ์ และนายธีระพงศ์ จิระภาค รองประธานศาลฎีกา พร้อมผู้บริหารในศาลฎีกาให้การต้อนรับ
 คณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 15  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา
การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 15  ซึ่งขณะนี้ยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ไม่ว่าในศาลยุติธรรม ศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทนายความ ตลอดจนหน่วยงานราชการ และภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา พร้อมรับฟังนโยบายของศาลในเรื่องการอำนวยความยุติธรรม การพัฒนากฎหมาย รวมถึงการได้มีโอกาสรับทราบถึงนโยบายและโครงการใหม่ๆ ที่ศาลฎีกาได้ริเริ่มและจัดให้มีขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชนที่จะได้ทำความเข้าใจและรับการเผยแพร่นโยบายการอำนวยความยุติธรรมและโครงการใหม่ๆ ของศาลยุติธรรมอย่างกว้างขวาง ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกฎหมายและกระบวนการทางศาล ณ ศาลฎีกา” ที่มุ่งเน้นให้ศาลฎีกาเป็นศูนย์กลางความรู้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรมและสร้างทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่ความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศาลยุติธรรมกับประชาชน 

โดยคณะฯ  ได้ศึกษาดูงาน ณ ห้องพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจากประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ในหัวข้อ “ความยุติธรรม ไม่มีวันหยุด” จากนั้น คณะฯ ได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม และได้ร่วมงานเลี้ยงรับรอง ณ บริเวณสวนหย่อมศาลฎีกา

และในโอกาสการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 15 ได้มอบรถเข็นนั่งไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ให้แก่ศาลฎีกาเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป

Cr.สำนักประธานศาลฎีกา /ข่าว-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image