ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการและมอบเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์

วันนี้ (10 ก.ย. 63) เวลา 9.00 น. ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการและมอบเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ มีนายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการรวมจำนวน 161 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image