ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันนี้ (9 ก.ย. 63) เวลา 9.00 น. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ เรื่อง กระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ มี ดร.เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อนุญาโตตุลาการ นักกฎหมาย ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวม 50 คน เข้ารับการอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน (9-11 ก.ย. 63) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการให้แก่ผู้เข้ารับอบรม