ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะผู้บริหารสถาบันฯ
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา นายสุรินทร์  ชลพัฒนา เลขาธิการประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมสนทนาด้วย

ประธานศาลฎีกา และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ และคณะ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งกล่องลิฟท์ไร้การสัมผัส ณ บริเวณโถงกลางศาลฎีกา ได้พูดคุยถึงการขยายผลการติดตั้งกล่องลิฟท์ดังกล่าวเพิ่มเติมไปยังศาลอื่น ๆ ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  อันอาจเกิดจากการสัมผัสได้