ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนเพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดวงเงินประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยกรณีปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกาในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานฯและนายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขาธิการสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนเพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดวงเงินประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยกรณีปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกัน ให้เหมาะสมกับพฤติการณ์ในปัจจุบัน