ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฏีกา นำศาลยุติธรรมมอบเครื่องกระตุกหัวใจ-เงินบริจาคให้สถาบันบำราศนราดูร
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา นางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยนางเมทินี ชโลธร รองประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้แทนมูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ  “ครอบครัวศาลยุติธรรม” ร่วมกันมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน  2 เครื่อง รวมมูลค่า 1,000,000 บาท และเงินบริจาค 4,300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนให้แก่สถาบันบำราศนราดูรโดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ

ประธานศาลฎีกาและประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม ขอขอบคุณ “ครอบครัวศาลยุติธรรม” ประกอบด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลยุติธรรม ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน เชื่อมั่นว่าด้วยบุญกุศลและแรงอธิษฐานร่วมกันของทุกท่านจะช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน