ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา รับมอบเครื่องพ่นกำจัดเชื้อไวรัสแบบพกพา น้ำสกัดลำไย P80 และหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรในศาลยุติธรรม
image

image รูปภาพ
image
image
image

วันนี้ (30 เมษายน 2563) นายวิฑูรย์ วิริยะวิธสัจจา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมคารวะนายไสลเกษ  วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เพื่อมอบเครื่องพ่นกำจัดเชื้อไวรัสแบบพกพาและน้ำสกัดลำไย P80 สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคลากรในศาลฎีกา
จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรในศาลยุติธรรม