ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16
image

image รูปภาพ
image
image

วันนี้ (21 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 โดยนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานรุ่นและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ณ ห้องรับรองประธานศาลฎีกา และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และ face shield ให้แก่ศาลยุติธรรม เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรของศาล คู่ความ พยาน ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่องานศาล

จากนั้น ประธานศาลฎีกาได้รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จากนางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งศาลยุติธรรมจะได้มอบหมายให้สำนักการแพทย์ดำเนินการจัดส่งไปยังศาลในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ขาดแคลนต่อไปโดยเร็ว