image

ศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดพัทยาจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ก่อนวันนัด ให้แก่ประชาชนคู่ความด้วยการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน LINE Video call

image เอกสารแนบ