image

ศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดการบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการไต่สวนคำร้องผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ

image เอกสารแนบ